Emotionele intelligentie in gamemaken: waarom EQ belangrijker is dan IQ

Emotionele intelligentie in gamemaken: waarom EQ belangrijker is dan IQ Foto 0
Je kennis en ervaring zijn een belangrijke aanwinst voor het bedrijf, je leert gemakkelijk nieuwe software en genereert coole ideeën. Maar word je gezien als een leider? Voelen je collega’s zich op hun gemak bij jou?

Wat veel professionals zich niet realiseren is dat het intelligentiequotiënt (IQ) niet zo’n belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een carrière als de maatschappij eraan toeschrijft. Emotionele Intelligentie (EQ) is belangrijker in de game-industrie om het potentieel van elke individuele werknemer en het hele team te maximaliseren.

Deze indicator is een relatief nieuw concept dat veel gebruikt wordt door topbedrijven, maar nog niet is doorgedrongen tot miniteams en organisaties die gewend zijn om “ouderwets” te werken.

Wat is EQ
EQ is de som van iemands vaardigheden en bekwaamheden om emoties te herkennen, de intenties en motivaties van anderen en van zichzelf te begrijpen.

Dankzij EQ werkt iemand productiever, stelt hij behendig prioriteiten en verbetert hij bijgevolg zijn eigen levensstandaard en de resultaten van projecten waarbij hij betrokken is. Natuurlijk zijn de harde vaardigheden van een specialist belangrijk voor gamdev, maar zonder ontwikkelde emotionele intelligentie kunnen zulke vaardigheden nutteloos zijn.

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat het de combinatie van intelligentie en empathie is die een persoonlijkheid echt sterk maakt. In zijn veelgeprezen boek “Emotionele intelligentie. Waarom het meer kan betekenen dan IQ” identificeert psychiater Daniel Goleman 5 elementen van deze vaardigheid:

Zelfbewustzijn: het begrijpen van je eigen emoties en de sterke en zwakke punten van je psyche.
Empathie: het herkennen, identificeren en begrijpen van de perspectieven, wensen en behoeften van andere mensen.
Zelfregulatie: de eigen emoties en impulsen beheersen.
Motivatie: streven naar het bereiken van doelen.
Sociale vaardigheden: communicatieve, luistervaardigheden en vaardigheden om relaties op te bouwen.
Deze zogenaamde zachte vaardigheden helpen de VOKI-jongens om een vriendelijke sfeer in het team te behouden en spellen met hart te creëren.

Emotionele intelligentie bij het maken van spellen: waarom EQ belangrijker is dan IQ Foto 1
Waarom het EQ van werknemers zo belangrijk is voor het bedrijfsleven
Het belang van EQ bij het maken van games is relatief nieuw. Maar grote westerse bedrijven gebruiken al lang methoden om emotionele intelligentie te beoordelen in hun ontwikkelingsprogramma’s voor werknemers en trainen topmanagers actief in deze vaardigheid.

Professor David Caruso van Yale University legt uit: “Mensen met een hoge score op emotionele intelligentie zijn minder conflictgevoelig, sluiten zich gemakkelijk aan bij sociale groepen en zullen daarom uitstekende teamspelers zijn. Daarnaast zijn leiders met ontwikkeld charisma (een van de kenmerken van EQ) in staat om hun eigen emoties over te brengen op andere teamleden en hen te inspireren. Deze aanpak zorgt voor een hogere loyaliteit aan het bedrijf en betrokkenheid bij het werkproces.

De Amerikaanse luchtmacht biedt bijvoorbeeld een speciale vragenlijst aan om het niveau van emotionele intelligentie te beoordelen, EQ-1 genaamd. Mensen die de vragenlijst invulden en hoog scoorden op harde vaardigheden, toonden tegelijkertijd een uitstekend vermogen om zich in te leven, hun eigen emoties te analyseren en hun taken te plannen.

Over het onderwerp: “Rustig maar, nu lossen we het op”: de rol van People Partner in VOKI Games

De militairen ontwikkelden ook een andere speciale methodologie. Door informatie uit vragenlijsten van kandidaten te bestuderen, voorspellen ze het toekomstige succes van werknemers. Door deze tool te implementeren, is de luchtmacht begonnen met het besparen van ongeveer $3.000.000 per jaar door het aantal kansloze kandidaten aanzienlijk te verminderen. Daarnaast heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie dit selectiecriterium ingevoerd voor alle takken van het leger vanwege de bewezen effectiviteit.

Op deze manier is het mogelijk om expertise op het gebied van emotionele intelligentie op te schalen naar elke onderneming, inclusief gamemade. Het vermogen om het hoofd koel te houden en met crisissituaties om te gaan komt immers in elk team van pas.

3 manieren om je EQ te verbeteren
Emotionele intelligentie is wispelturig. In tegenstelling tot je IQ ontwikkel je deze vaardigheden je hele leven lang. En zelfbewustzijn is de eerste stap. Een artikel in Harvard Business Review identificeert “enkele overtuigende signalen dat je aan je emotionele intelligentie moet werken” en biedt de volgende vier strategieën voor verbetering:

Vraag, luister en neem feedback over wat je wel en niet doet. Bewerkingen zijn ons alles! En hoe een expert erop reageert, zegt veel over hem of haar.
Wees je bewust van de mogelijke discrepantie tussen je intentie en de impact van je woorden/handelingen op anderen. Denk vaker na over hoe je boodschap begrepen zou kunnen worden door anderen – mensen met een ander temperament, ervaring en scala aan emoties.
Probeer zelfs de ideeën van je collega’s die op het eerste gezicht absurd lijken, serieus te overwegen. Zo leer je de situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Het idee is simpel: als je eenmaal begrijpt hoe emoties ontstaan, kun je de situatie effectiever beheersen en de uitkomst beïnvloeden.

Het belang van emotionele intelligentie voor een gameplay-professional
Emotionele intelligentie wordt steeds belangrijker in de realiteit van vandaag, waarin veel werknemers in gamemadesferen op afstand werken. Leiders moeten taken zo duidelijk mogelijk vaststellen, de stemmingen van het team in de gaten houden met wie je ze zelden persoonlijk ziet.

Emotionele intelligentie in gameplay: waarom EQ belangrijker is dan IQ Foto 2
Dit is waarom de EQ-aspecten van je collega’s belangrijk zijn en constant in de gaten moeten worden gehouden:

Het vermogen om emoties en stemmingen van anderen te analyseren stelt je in staat om scherpe bochten in de communicatie te vermijden. Bijgevolg is er een verdediging tegen perceptuele vervormingen, de werknemer neemt evenwichtige beslissingen op basis van een duidelijk begrip van informatie.
Empathie maakt het mogelijk om de huidige toestand van de gesprekspartner te begrijpen. Het zal voor een leider bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om tekenen van burn-out bij een collega te herkennen en op tijd te reageren – een kleine vakantie of vrije dagen aanbieden om weer op krachten te komen.
Houding. Gamdev is een gespannen en dynamische omgeving. Hier hebben we vaak te maken met brandende deadlines, misverstanden en onverwachte productproblemen. Dankzij een hoog EQ slagen mensen erin om de hitte van passie te beheersen en snel een uitweg te vinden uit moeilijke situaties.
Nauwkeurige definitie van behoeften. Misschien kennen alle IT-specialisten de situatie wanneer een klant of een manager een technische taak niet volledig kan formuleren. Emotionele intelligentie geeft de mogelijkheid om een productieve dialoog op te bouwen, waarbij de behoeften van de gesprekspartner duidelijk worden vastgesteld.
Teamcohesie. Voor leiders is EQ een essentiële vaardigheid, omdat kennis van emoties en persoonlijke kwaliteiten van medewerkers het mogelijk maakt om het team te managen. Individuele en groepsmotivatietechnieken zijn gebaseerd op emoties.
Bronnen voor wie zijn EQ wil ontwikkelen
Nogmaals, je kunt en moet je EQ ontwikkelen! Dit helpt je om met mensen te communiceren, psychologie en kwaliteitsliteratuur te bestuderen. We raden aan de volgende werken te lezen:

“Emotionele Intelligentie” door Daniel Goleman;
“Emotionele Behendigheid. Hoe je van verandering kunt gaan genieten en plezier uit werk en leven kunt halen” door Susan David;
“Emotionele intelligentie 2.0” van Travis Bradbury en Jean Greaves;
“Executive Emotionele Intelligentie. How to Develop and Use the 4 Basic Emotional Leadership Skills” door David Caruso en Peter Salovey;
“Geweldloze communicatie: de taal van het leven” door Marshall Rosenberg.
Naast boeken zijn er ook allerlei trainingen en cursussen over dit onderwerp, zoals Inspiring Leadership through Emotional Intelligence op Coursera, die je gratis kunt beluisteren.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *